Privacybeleid

Privacybeleid ScoutCraft

Scouting Nederland, gevestigd aan Larikslaan 5 3833 AM Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.scouting.nl
Larikslaan 5, 3833AM Leusden
+31 33 496 0911

Op deze dienst is de privacyverklaring van Scouting Nederland van toepassing. Zie hiervoor het privacystatement van Scouting Nederland.

  Persoonsgegevens die wij verwerken.

  In aanvulling op het privacystatement van Scouting Nederland verwerkt ScoutCraft persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de server en dus omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind je daarom een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam.
  • Gebruikersnaam.
  • E-mailadres.
  • IP-adres /resolve host.
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
  • Locatiegegevens (Op basis van IP-adres).
  • Internetbrowser en apparaat type.
  • Logs van je chatberichten, zowel in publieke als privékanalen.

  In aanvulling hierop verwerken wij ook je SOL-lidnummer, wanneer je lid bent van Scouting Nederland.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

  Scouting Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scouting.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

  Scouting Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om de Minecraft-server voor je mogelijk te maken.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze dienst.
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

   Geautomatiseerde besluitvorming.

   Scouting Nederland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
   Scouting Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

   • Twee jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd via onze Minecraft-server, ingaande op 31 december van dat jaar.

   Delen van persoonsgegevens met derden.

   Scouting Nederland verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

   Scouting Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

   Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Scouting Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

   Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@scouting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

   Scouting Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/.

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

   Scouting Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via Discord of via info@scouting.nl. Scouting Nederland heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

   De hoster van de Minecraft-server en aanverwante systemen (zoals API en website) is ISO27001 gecertificeerd. De systemen zelf zijn opgezet met het zero trust principe waarbij elke actie en request wordt uitgevoerd door een geauthenticeerde gebruiker (menselijk of niet). Daarnaast wordt er bij de beveiliging van de systemen gewerkt met de industrie best practices en in lijn van de ISO27001-norm. Denk hierbij aan:

   • TLS (voorheen SSL), volgens het zero-trust principe: Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Ook in het interne netwerk wordt gebruik gemaakt van versleutelde verbindingen.
   • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
   • Immutable audit logging -procedures: Een onveranderlijk auditlogboek is een fraudebestendige registratie van hoe een systeem is gebruikt.
   • IP whitelisting waar mogelijk: IP-whitelisting is een beveiligingsfunctie die vaak wordt gebruikt om de toegang alleen voor vertrouwde gebruikers te beperken en te controleren. Met IP-whitelisting maakt ScoutCraft lijsten met vertrouwde IP-adressen of IP-bereiken waardoor selectieve beheerders toegang hebben tot haar domeinen.
   • Named accounts: Iedereen die in onze systemen zit, heeft een eigen account. Doordat de accounts persoonlijk zijn en nauwgezet worden gevolgd, is de impact bij een voorval kleiner.
   • Strenge Firewalling.
   • Enkel SSH key logins.