Op de Creative server ben je vrij om te bouwen wat je wilt. De Creative-wereld haalt alle overlevingselementen uit het spel om je creativiteit de vrije loop te laten! Dus je hoeft je geen zorgen meer te maken over of je nog genoeg grondstoffen hebt. Je kunt op onze server bijvoorbeeld een beroemd gebouw nabouwen, of je eigen clubgebouw maken.

Je wilt natuurlijk dat jouw creatie goed bewaard blijft. Ook wil je natuurlijk niet niet dat iemand anders aan de haal gaat met je mooie bouwwerk, of je wilt graag dat een vriend je komt helpen met het bouwen!

Hier zijn gelukkig oplossingen voor: Op de Creative server kun je zogenaamde plots claimen. Plots zijn stukjes land op de server waar na het claimen alleen jij, en de mensen die jij toegang geeft, kunnen bouwen. Superhandig.

In deze post leggen we uit hoe je een plot kunt claimen, hoe je plots kunt samenvoegen en hoe je ze kunt delen met je vrienden!

Plots claimen, samenvoegen en opruimen

Claimen
Eerst zul je een plot moeten vinden dat nog vrij is zodat je dat plot kunt claimen. Dat zie je aan de rand van een plot.

Heeft een plot een witte rand? Mooi! Je kunt het plot met witte blokken claimen. Dit doe je door binnen de randen van het plot te gaan staan en het volgende commando in de chat te tikken:

/plot claim

Samenvoegen
Je kunt, als je meerdere plots hebt geclaimd ervoor zorgen dat deze samengevoegd (of in het Engels ‘merged’) worden. Je kunt dan een veel groter bouwwerk maken.

Je kun alleen een plot samenvoegen als aan de volgende regels is voldaan:

  • De plots moeten van jou zijn
  • Plots moeten direct naast elkaar liggen
  • Je kunt niet meer dan 10x plots claimen en samenvoegen

Om een plot samen te voegen ga je op het plot staan en kijk je naar de richting van het plot dat je wilt samenvoegen. Dan tik je het volgende commando:

/plot merge

Een plot verwijderen
Heb je een plot niet meer nodig, dan is het netjes om deze terug te geven aan de server, zodat iemand anders het plot kan gebruiken om in ScoutCraft iets moois te bouwen.

Ga op het plot staan en tik het volgende commando:

/plot delete

Pas op: Als het plot onderdeel is van een groter geheel, samengevoegd dus, dan worden alle plots verwijderd en teruggegeven!

Plots delen

Er zijn een paar verschillende manieren om andere de juiste rechten te kunnen geven om ervoor te zorgen dat ze kunnen meebouwen in het plot dat je zelf hebt geclaimd. Op die manier kun je samenwerken en enorme bouwwerken maken.

Een andere Scout toegang geven
Op deze manier geef je een andere speler toegang tot je plot, hij/zij kan nu meebouwen. De Scout mag altijd bouwen, ook als jij zelf niet online bent.

/plot trust <naam speler> 

Toegang alleen als je zelf online bent
Nu geef je een Scout toegang, maar alleen als je zelf ook online bent.

/plot add <naam speler>

Een Scout niet meer laten bouwen
Met dit commando zeg je dat een andere Scout niet langer mag bouwen op jouw plot.

/plot remove <naam speler>